Data – Analyse – Viden

i2minds er en specialiseret data- og analysevirksomhed, som omdanner store data- og informationsmængder i komplekse sammenhænge til brugbare og værdifulde oplysninger.

Vi tilbyder analyse- og metodedesign, databehandling og statistiske analyser, som giver et struktureret overblik og ny viden til vores kunders beslutningsproces og forskningsformål.

Vi leverer, i tæt samarbejde med vores kunder, hele vejen.

  • Jeg har samarbejdet med i2minds i mange år, og det bliver jeg ved med. Rikke og Michael har en uformel omgangstone, de er lette at arbejde sammen med og tingene bliver gjort færdige og til tiden - hver gang.

    Jakob Kjellberg Professor, programleder for Sundhed, cand.scient., m.sc. Health Econ, KORA
  • … enestående evne til at håndtere og integrere komplekse datasæt fra de danske registre. Samtidigt formår de at videreformidle komplekse analysemodeller og resultater på forståelig vis og har en særlig opmærksomhed på styrker og svagheder ved et givent forskningsdesign/analyse.

    Susanne Bengtson cand.psych., ph.d., seniorforsker og Jens Lund, cand.med., dr.med.
  • Projektet tog udgangspunkt i anvendelse af komplekse big data over lange tidsperioder. Undersøgelsens resultater er resulteret i flere videnskabelige publikationer i peer reviewed tidsskrifter.

    Poul Jennum Professor, overlæge, dr.med.

Start typing and press Enter to search